Institute of New Psychology

Transformation Through the Use of Quantum Healing and Energy Technologies that Heal the Human Spirit

Free Webinar in Dutch Language about Bipolar Disorder

Gratis Webinar, donderdag 24 september 2015, 20:00h

· Wat zijn de energetische oorzaken van Bipolaire Stoornis

· Waardoor treedt dissociatie op

· Hoe elimineer je deze energetische oorzaken met Heilige Geometrie Quantum Heling

· Hoe kun je een leven leiden zonder artsen, medicatie en je zorgen maken over triggers